آموزش دوره الگوسازی

این دوره در واقع یک دوره عالی در خیاطی می باشد و دانشجو بعداز گذراندن دوره های نازک دوزی زنانه، دوخت شلوار ، ضخیم دوز، لباس شب و عروس می تواند در آن شرکت کرده اخذ گواهینامه کند .
مهارت هر شخص الگوسازی درخیاطی بسیار مورد توجه مزون ها و تولیدی های کوچک و بزرگ است و از مزایا این مهارت درآمد بالا، بازار کار بسیار خوبی را در بر دارد.
الگوسازی لباس به روش های حجمی سازی یا مولاژ، مولر، متریک و به صورت دستی و کامپیوتری و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی انجام می گیرد .

سرفصل هایی الگو سازی شامل

شناخت اولیه اندام و مهارت در اندازه گیری های اندام، رسم الگوی پایه و دامن، رسم الگوی فون و انواع آن، رسم الگوی دامن های ترک، رسم الگوی دامن های پیلی و …. می باشد. اصول اولیه الگوسازی در این است که مهارت اندازه گیری های دقیق را فرا گرفت
در رسم الگو ها، الگو های لباس های ساده و پایه در اولویت آموزش قرار دارند. رسم الگو های دامن های ساده و شلوار های راسته، رسم الگو های پیراهن های ساده و بلند نیز در شروع الگو سازی به هنرجویان کمک می کند که با یاد گیری نکات الگوسازی مهارت های لازم را کسب نمایند.
دوره دوم یا ترم دوم دوره های آموزش الگوسازی لباس الگو سازی مباحثی همچون رسم الگو های انواع یقه ها، آستین ها، برش ها و ساسون ها و اندازه گیری های دقیق بالا تنه و رسم دقیق الگو های بالا تنه مطرح می گردد. در دوره های الگو سازی به صورت کلی دوخت الگو های رسم شده آموزش داده می شود.
اموزش الگوسازی با نرم افزار های تخصصی همچون مارولس و جیمینی می تواند مهارت های حرفه ای و در کوتاه ترین زمان و کمترین خطا را برای طراحان فراهم می کند.
این دوره اموزشی در اموزشگاه ایران زمین با ارائه مدرک معتبربرگزار می شود