آموزش طراحی الگوی خياطی با متد مولاژ

molaj

دوره طراحی الگوی خیاطی با متد مولاژ

در این دوره هنرجو با هنر زیبای کار روی مانکن اعم از مانکن سازی و آماده کردن لباس روی مانکن آموزش داده می شود .

اصول طراحی الگوی خیاطی با متد مولاژ

در اصطلاح خیاطی کار به روش حجمی است. در امریکاو ایتالیا با این روش، خیاطی سریع و آسان انجام می دهند.
این دوره پیشرفته عموما برای لباس های پیچیده که آماده کردن آن از طریق الگو امکان ندارد ، استفاده می شود .
میتوان به لباسهای عربی، دراپه های پیچیده و غیره اشاره کرد. در این روش زمان کمتری برای طراحی و برش گذاشته می شود که لازمه آن ساخت مانکن با سایز شخص می باشد.
از اواسط دوره هنرجویان روی مدل های دلخواه کار میکنند و از این طریق میتوانند توانایی های بدست آورده خود را در مرحله اجرا محک بزنند.
در این متد شما احتیاج به مانکنی که به اندازه خودتان درست شده است دارید. به مراکزی که این گونه مانکن ها را می سازند مراجعه کنید و با دادن اندازه های ثابت خود سفارش مانکن بدهید.
در متئ مولاژخطوط اصلی را روی مانکن علامت گذاری کنید.
خط سینه، کمر، باسن، خطوط عمودی وسط و طرفین، دور حلقه گردن و حلقه آستین. با داشتن این مانکن به راحتی می توانید لباس هایی به اندازه دقیق برای خودتان بدوزید و دیگر مشکلی به نام پرو ندارید.
در پایان این دوره هنرجویان قادر به دریافت دیپلم الگو ساز به روش حجمی از سازمان فنی و حرفه ای میباشند.
اموزشگاه ایران زمین با ارائه مدرک معتبر این دوره اومزش را ارائه می دهد.